Workshop

Zing ‘n dag met Voci d’Angeli.

Het vierstemmig gemengd koor Voci d’Angeli organiseert op zaterdag 20 april 2013 een gezellige dag voor mensen die van zingen houden. Ook koren zijn welkom. Het belooft een leuke dag te worden met veel zang, oefeningen en plezier. Het evenement duurt van 10.00 tot 17.30 uur. Het repertoire dat wordt aangeboden en ingestudeerd bestaat uit diverse liederen, in hoofdzaak uit de Renaissance. Aan het eind van de dag volgt een optreden voor belangstellenden.
De dag wordt gehouden in het kerkje op de hoek Kolenbergstraat/Westerblokker in Blokker. Dit kerkje biedt ons een prachtige akoestiek, waarin het heerlijk zingen is. Het koor, momenteel bestaande uit 12 leden, hoopt vele liefhebbers die dag te mogen verwelkomen. De deelnemers krijgen de muziek die wordt ingestudeerd vooraf thuisgestuurd. Deelname kost 25 euro. Graag kijken wij uit naar uw komst. U kunt zich opgeven en informatie opvragen bij Rina de Wit – Hofland tel.: 0228 – 72 19 97 .
De workshop staat onder leiding van onze dirigente Zsuzsanna Szanyi.
Zsuzsanna is zesentwintig jaar en geboren in Hongarije in het plaatsje Eger, waar ze meedeed aan het begeleiden van festivals en dirigentencursussen. Ze studeerde daarna aan het Conservatorium in Amsterdam koorbegeleiding, solfège, en muziek; momenteel leidt ze twee koren in Nederland. Daarnaast houdt ze zich bezig met schilderen en is ze een liefhebster van films. Ze houdt ervan om mensen en ook ons koor de liefde van muziek bij te brengen en in de groep een goede energie op te bouwen. Ze streeft er naar om het niveau van het koor tot grotere hoogten te brengen al worstelt ze wel eens met het toelaten van de gezelligheid en het de deelnemers bij de les houden.
Ze geniet ervan om in Nederland te zijn, de vrijheid, de diverse culturen en nationaliteiten die in vrede met elkaar leven. Ze gelooft dat er hier veel mogelijkheden zijn om je te ontplooien en je dromen waar te maken. De mensen hebben hier een ‘open mind’ en steunen je bij je ideeën, zo heeft ze ervaren. Ze beleeft veel plezier aan Voci d’Angeli en heeft daar de wekelijkse reis van Amsterdam naar Hoorn graag voor over. Tijdens de repetities kan ze de dingen van alledag vergeten. Ondanks dat het soms vanwege de taalbarrière lastig is om haar bedoelingen aan het koor duidelijk te maken is ze opgetogen als het toch steeds weer lukt. Ook als de repetitie is afgelopen weet het koor van geen ophouden.