Kerst 2003

West-Fries dagblad over het Kerstconcert op vrijdag 19 december 2003

WF-cultuur

Kerstconcert

Kerstconcert door gemengd koor ‘Voci d”Angeli’ en vrouwenkoor ‘Femmes Vocales’, beide onder leiding van Tanja Kluft. Het concert was vrijdagavond in de hervormde kerk te WESTERBlOKKER. De publieke belangstelling ervoor was goed.
Zowel voor als na de pauze verzorgden beide koren een zeer gevarieerd vocaal optreden. Het motto van deze avond was ‘Een kint gheboren in Bethlehem’. Met J.V. Schuffel’s bewerking van het gelijknamige oude kerstlied, opende ‘Voci d’Angeli’ het concert. Het lied werd gedragen, maar toch in een goed tempo gezongen. De interne harmonie, de toonhoogte en de dynamische beweging waren uitstekend.
Dit was, gezien de opbouw van dit koor een hele prestatie. Er bestaat numeriek geen enkel evenwicht in de stemmengroepen. Er zingen weinig heren. Dankzij de kwaliteit van de zang van deze heren en de uitstekende beheersing van de damesgroepen ontstond een volwaardige stemmendifferentiatie. De kennismaking met dit koor werd positief voortgezet door het Zweedse Lucialied, ‘Stig in, Lucia, Stig in’ . De binnenkomst van Lucia in de welverwarmde kerstkamer. Verwachting, verstilling, deze sferen overheersten in de zang van de uitstekende hoge sopranen en de warme, alert reagerende alten.
Het koor ‘Voci d’Angeli’ presenteerde zich, behalve door uitstekende zang, ook door een gevarieerde, programmakeuze. Verrassend, steeds weer, bleek het effect dat de stemmen van de herenleden.
Het repertoire van het vrouwenkoor ‘Femmes Vocales’ was het koor op het lijf geschreven. Ook dit koor heeft de kwaliteit van de zang hoog in het vaandel staan. Tijdens deze avond deed het koor geen concessie aan de kwaliteit van de zang, de totaalklank was grandioos. Kerstliederen uit de Scandinavische landen zijn bij uitstek geschikt voor vrouwenstemmen, ook bij ‘Femmes Vocales’ was hiervan te genieten in ‘Hatid fer’. Fijne, ijle klanken werden hierin gecombineerd met eenduidige, heldere muziek. Fors, maar goed weergeven was ‘In the bleak midwinter’, een carol op muziek van de Engelsman Gustav Holst. Het ‘Echo Carol’, een Engelse traditioneel kerstlied, is zeker geen gemakkelijke keuze, maar ook hierin was de klank helder, het tempo en de klankkleur goed. De a capellazang werd toepasselijk aangevuld met de muzikale aanvullingen van de dirigente, op verschillende blokfluiten. Deze klanken pasten bij de zang en de sfeer van de avond. Samen met de organist speelde Tanja Kluft in de instrumentaal intermezzo een drietal oude dansen van Archangelo Corelli. Ook het tweede deel van het concert was gevarieerd samengesteld, maar het thema, een kind geboren in Bethlehem, werd niet uit het oog verloren. In het grote aanbod aan kerstconcerten bleek deze avond heel speciaal. Dat was deels te danken aan de kwaliteit van de zang. Maar ook aan de bijna gewijde sfeer, die bewaard kon blijven door het spaarzaam toegestane applaus.
REGINA ARBOUW