Nieuwe leden

Het a capellakoor Voci d’Angeli bestaat al 22 jaar. De groep boogt op enkele goede optredens en een uitgebreid repertoire met liederen uit de Renaissance en de Barok. Het koor heeft altijd een goede vaste kern behouden.

We zoeken nu enkele nieuwe leden om de kwaliteit en het volume te versterken. Met name bassen en tenoren zijn zeer welkom.

U kunt vier repetities gratis bijwonen alvorens definitief te beslissen deel te nemen.

Het koor staat onder de bezielende en kundige leiding van Eduardo López Cabello, afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam.

De repetities zijn op de donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur in het kerkje op de hoek van de Kolenbergstraat en de Westerblokker in Blokker.

Neem voor meer informatie contact op met Marian Meyles.