El Grillo

Origineel Nederlands
El grillo è buon cantore De krekel is een goede zanger
che tiene longo verso. die lange verzen heeft.
Dale beve grillo canta. Geef hem te drinken zodat hij verder kan zingen.
Ma non fa come gli altri uccelli, Maar hij doet niet zoals andere vogels
come li han cantato un poco die als ze ergens een beetje hebben gezongen
van` de fatto in altro loco, naar een andere plaats gaan
sempre el grillo sta pur saldo Altijd blijft de krekel.
Quando la maggior è [l`] caldo Als de meimaand warm is
alhor canta sol per amore. zingt hij alleen uit liefde.

Bron: ChoralWiki