Alta trinita

Origineel Nederlands
Alta Trinità beata, Gezegende hoge drievuldigheid
da noi sempre adorata, door ons altijd aanbeden
Trinità gloriosa roemrijke drievuldigheid
unità maravigliosa, wonderlijke eenheid
Tu sei manna saporosa, Jij bent het hemelbrood
e tutta desiderosa. sappig en heel begeerlijk

Bron: Radio 4