Eerbetoon

Het koor is dank verschuldigd aan alle dirigenten, die er voor zorg droegen dat het koor haar enthousiasme behield en steeds weer won aan kwaliteit. We noemen

Tanja Kluft, dirigent vanaf het begin tot 2006
Theodore Orfanides
Taum Karni
Zsuzsanna Szanyi
Eduardo López Cabello