Nieuwe leden

Het a capellakoor Voci d’Angeli bestaat dit jaar 21 jaar. De groep boogt op enkele goede optredens en een uitgebreid repertoire met liederen uit de Renaissance en de Barok. Het koor heeft altijd een goede vaste kern behouden.

We zoeken nu enkele nieuwe leden om de kwaliteit en het volume te versterken. Voor elke stempartij is er nog plaats. Meldt U aan om mee te werken aan een optreden van ons 20-jarig bestaan in 2018.

U kunt vier repetities gratis bijwonen alvorens definitief te beslissen deel te nemen.

Het koor staat onder de bezielende en kundige leiding van Eduardo López Cabello, cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam.

De repetities zijn op de donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur in het kerkje op de hoek van de Kolenbergstraat en de Westerblokker in Blokker.

Neem voor meer informatie contact op met Marian Meyles.